Dofinansowanie

Nowy produkt: Harfogitara Turkowiak Guitars

Cel i planowane efekty projektu: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit poprzez zakup specjalistycznej maszyny CNC przystosowanej do wytwarzania nowego produktu – Harfogitara mającego zastąpić straty firmy poniesione na skutek wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 64 595,43 EUR
(słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć euro 43/100). 

Dofinansowanie z wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej w ramach Programu Re_Open UK w kwocie: 64 595,43 EUR (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć euro 43/100).

Zakup powyższej maszyny wsparty finansowo ze strony Unii Europejskiej.