Warunki gwarancji

 1. TURKOWIAK GUITARS Sp. z o.o. Sp.K. zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie instrumentu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna na czas dożywotni (do okresu czynnej aktywności zawo- dowej lutnika) pod warunkiem bezpłatnych, corocznych przeglądów serwisowych instrumentu.
 2. Wady i uszkodzenia gitary ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia instrumentu, z wyłączeniem napraw związanych z zakupem części z zagranicy
 3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia gitary w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania, konserwacji oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
 4. TURKOWIAK GUITARS Sp. z o.o. Sp.K. nie odpowiada za wady wynikłe po sprzedaży na skutek wydarzeń losowych i innych okoliczności za które nie odpowiada sprzedawca.
 5. Samowolna naprawa lub próba naprawy powoduje wygaśnięcie uprawnień nabywcy wynikających z niniejszej gwarancji.
 6. Karta gwarancyjna ważna jest na terenie Unii Europejskiej.
 7. Reklamujący powinien dostarczyć instrument w oryginalnym futerale wraz z podpisaną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT)
 8. Koszt dostawy instrumentu do sprzedawcy ponosi klient.
 9. Żadne czynności eksploatacyjne typu: wymiana strun, strojenie instrumentu nie wchodzą w zakres czynności gwarancyjnych. Klient musi je wykonać we własnym zakresie,
 10. Gwarancja udzielana przez lutnika nie obejmuje: kluczy gitarowych, pick-up’ów, strun oraz futerałów, w.w. komponenty podlegają gwarancji producenta.

Kupujący zobowiązuje się przestrzegać następujących warunków przechowywania i eksploatacji instrumentu:

 1. Zalecana temperatura otoczenia 15-20 C,
 2. Zalecana wilgotność powietrza 55 % (min. 40 % / max. 75 %),
 3. Przechowywać z dala od wszelkich źródeł ciepła (piece, kaloryfery, ściany kominowe itp.),
 4. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
 5. Chronić przed kurzem, zanieczyszczeniami i cieczami,
 6. Nie układać instrumentu na szafach i pawlaczach (niebezpieczeństwo suchego powietrza),
 7. Przechowywać i transportować wyłącznie w oryginalnym futerale zabezpieczającym przed działaniem warunków atmosferycznych,
 8. Nie narażać na gwałtowne zmiany temperatury i wilgotności,
 9. Używać strun wyłącznie zalecanych przez TURKOWIAK GUITARS Sp. z o.o. Sp.K.,
 10. Stroić wyłącznie do dźwięku A=440Hz,
 11. Nie odprężać szyjki (wymieniać struny pojedyncze, nigdy wszystkie jednocześnie),
 12. Nie luzować strun do transportu (za wyjątkiem transportu lotniczego, gdzie naciąg strun powinien być lżejszy),
 13. Konserwować wyłącznie środkami zalecanymi przez TURKOWIAK GUITARS Sp. z o.o. Sp.K.,
 14. Do czyszczenia używać wyłącznie suchej, miękkiej i bardzo czystej szmatki,
 15. Zaleca się przy każdej wymianie strun wyczyścić podstrunnicę,
 16. Zaleca się systematycznie czyścić wszystkie miejsca instrumentu z którymi mieliśmy kontakt w trakcie użytkowania,
 17. Jeśli instrument jest nieużywany przez dłuższy okres czasu zalecane jest poluźnienie strun
 18. Instrument jest mało odporny na wstrząsy i uderzenia.
 19. W zimie po przeniesieniu instrumentu do pomieszczenia należy zostawić go w futerale co najmniej 1 godzinę, aby wyrównać temperaturę,

UWAGA!
W razie odsprzedaży instrumentu osobie trzeciej, TURKOWIAK GUITARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. prosi o poinformowanie o danych personalnych nowego właściciela w celu dalszej opieki nad instrumentem.