Warunki gwarancji

Warunki Gwarancji

1. TURKOWIAK GUITARS Sp. z o.o. Sp.K. zapewnia najwyższą jakość i dobre funkcjonowanie instrumentu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna na czas dożywotni (do okresu czynnej aktywności zawodowej lutnika) pod warunkiem zachowania prawidłowych zasad użytkowania instrumentu oraz bezpłatnych, corocznych przeglądów serwisowych w siedzibie TURKOWIAK GUITARS Sp. z o.o. Sp.K.

2. Wady i uszkodzenia gitary ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia instrumentu, z wyłączeniem napraw związanych z koniecznością zakupu części z zagranicy. W/w termin nie dotyczy napraw lakierniczych, dla których termin naprawy wynosi maksymalnie 30 dni.

3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia gitary w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania, konserwacji oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

4. TURKOWIAK GUITARS Sp. z o.o. Sp.K. nie odpowiada za wady wynikłe po sprzedaży na skutek wydarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada sprzedawca.

5. Samowolna naprawa lub próba naprawy powoduje wygaśnięcie uprawnień nabywcy wynikających z niniejszej gwarancji.

6. Karta gwarancyjna ważna jest na terenie całego świata.

7. Reklamujący ma obowiązek dostarczyć instrument w oryginalnym futerale wraz z podpisaną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu.

8. Koszt dostawy i odbioru instrumentu do sprzedawcy ponosi nabywca.

9. Żadne czynności eksploatacyjne typu: wymiana strun, strojenie instrumentu nie wchodzą w zakres czynności gwarancyjnych. Nabywca musi je wykonać we własnym zakresie.

10. Gwarancja udzielana przez TURKOWIAK GUITARS Sp. z o.o. Sp. K. nie obejmuje: kluczy gitarowych, pick-up’ów i innej elektroniki oraz strun i futerałów. W/w komponenty podlegają gwarancji producenta.

11. W przypadku zmiany właściciela instrumentu, prawa wynikające z niniejszej gwarancji tracą ważność.

Obowiązki Kupującego

1. Wymagana temperatura otoczenia 18-24 oC i wilgotność względna powietrza 45-55 %,

2. Przechowywać z dala od wszelkich źródeł ciepła (piece, kaloryfery, ściany kominowe itp.),

3. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych,

4. Chronić przed kurzem, zanieczyszczeniami i cieczami,

5. Nie układać instrumentu na szafach i pawlaczach (niebezpieczeństwo suchego powietrza),

6. Przechowywać i transportować wyłącznie w oryginalnym futerale zabezpieczającym przed działaniem warunków atmosferycznych,

7. Nie narażać na gwałtowne zmiany temperatury i wilgotności,

8. Używać strun wyłącznie zalecanych przez TURKOWIAK GUITARS Sp. z o.o. Sp.K.

9. Stroić wyłącznie do A=440Hz,

10. Nie odprężać szyjki (wymieniać struny pojedyncze, nigdy wszystkie jednocześnie),

11. Nie luzować strun do transportu (za wyjątkiem transportu lotniczego, gdzie naciąg strun powinien być lżejszy),

12. Konserwować wyłącznie środkami zalecanymi przez TURKOWIAK GUITARS Sp. z o.o. Sp.K.

13. Do czyszczenia używać wyłącznie suchej, miękkiej i czystej szmatki z mikrofibry,

14. Wymagane jest systematyczne czyszczenie wszystkich miejsc instrumentu, z którymi mieliśmy kontakt w trakcie użytkowania,

15. Jeśli instrument będzie nieużywany przez dłuższy okres czasu zalecane jest poluźnienie strun.

UWAGA!

W razie odsprzedaży instrumentu osobie trzeciej, TURKOWIAK GUITARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. prosi o poinformowanie o danych personalnych nowego właściciela w celu dalszej opieki nad instrumentem.